Få tillgång till plus - endast 1 krona första månaden

Var felaktig anhållen

PUBLICERAD:

En Degerforsbo i 50-årsåldern som varit misstänkt två gånger för samma misshandel, men sedan friats, ansöker nu om ersättning från staten för tiden personen suttit frihetsberövad. Det framgår av en ansökan till Justitiekanslern.

Första gången anhölls han den 22 april och frigavs den 24 april. Den 9 maj var det dags igen. Då anhölls han och frigavs den 11 maj.

Frihetsberövandena avsåg två olika påståenden om samma misshandel och mannen har förnekat båda fallen.

Förundersökningen har sedermera lagts ner och målet har skrivits av från vidare handläggning vid Örebro tingsrätt.

Mannen yrkar ersättning för lidande enigt rubricerad lag med 5 000 kronor för vartdera frihetsberövandet.

Nästa artikel

Påverkad bilförare stoppad