Få tillgång till plus - endast 1 krona första månaden

Två anmälningar mot kvinnokliniken

PUBLICERAD:

Ingress här...

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo har tagit emot två anmälningar enligt lex Maria från Region Örebro om händelse som hade kunnat medföra allvarlig vårdskada vid kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.

En kvinna föder ett barn som avlider efter ett dygn. Under eftervård har personalen svårt att syresätta barnet. Vid efterkontroll av ultraljudsbilderna från graviditetsvecka 19 kan ett högerställt hjärta ses som skulle ha föranlett mer specifik ultraljudsutredning.

Andra anmälan handlar om en ettårig pojke som har nedsatt lungfunktion. Pojkens tillstånd försämras och han flyttas till Akademiska sjukhuset i Uppsala.

I båda fallen anser Ivo att kliniken gjort det de ska och avslutar ärendena.

Nästa artikel

Får inget gehör hos Arn