Smida medan järnet är varmt

Insändare
PUBLICERAD:
Dagens insändarskribent svarar på frågor om Medborgarplatsen.
Foto: Anna-Stina Tallmyren
Svar på frågor angående torget till Stig Ove den 18 december 2018.

Hej Stig-Ove!

Tack för dina frågor. Jag vill minnas att vi diskuterade torget under Vulkanmarken i somras. Summan av ”värdet” per parkeringsplats florerade visst till en början. I nuläget uppskattas värdet per parkeringsplats till cirka 300-400 tusen per år. En avsevärd skillnad. Då är summan cirka 8- 12000 kr :- i ökad omsättning per dag. Tillblivelsen av p-platser på torget anser vi vara till gagn för övrig centrumhandel och så även för Coop. Ökad vinst/ omsättning som du nämner kommer även av minskade lokalytor och ändring av produktsortimentet. I Värmland har ett stort antal butiker ställts om till endast COOP med ett lyckat ekonomiskt resultat.

DCU-Degerfors Centrumutveckling stödjer även de denna åtgärd. Ett ökat utbud av korttidsparkeringar är av stor vikt för fortsatt handelsutveckling och för att motverka stagnation, Degerfors butiker behöver all hjälp de kan få för att locka kunder. Människans köpbeteenden ändras. Coop har en stor del paketutlämning och tips, då finns även ett behov av tillgängliga korttids p-platser. Snabbparkeringarna är även till nytta för Märtas konditori, Apoteket med flera aktörer.

Fördelarna med parkeringar på torget som vi ser det är att det synliggör att det är en affärsyta och att en del av parkeringsutbudet visualiseras. De nya skyltfönstren kommer även de att ge en nytändning av Degerfors centrumkärna. Tanken är att det ska bli en del spontanhandling från personer på genomresa i vår kommun.

Närhet och närhet. Coops nuvarande entré är inte direkt optimal om man jämför med den vid ICA. Vill man släppa av ngn passagerare så får man först köra mot fordonstrafik förbjuden för att sedan backa tillbaka. Väldigt dåligt ur ett tillgänglighetsperspektiv, eller hur. Tyvärr är människan till sin natur bekväm och prioriterar närheten till affärer. Grannkommunen Laxå gjorde nyligen en rokad med deras torg i stil med liggande förslag och där har satsningen varit väldigt gynnsam. Parkeringen kan såklart tillfälligt stängas av vid de tillfällen då större torgyta krävs. Och vi får inte förglömma att även ICA fick hjälp av kommunen då deras nya parkering färdigställdes.

Vi hade tidigare i höstas ett kompromissförslag till en slinga framför nämndhuset med ett antal p-platser. Detta godtogs av nya majoriteten för att sedan svalna och komma till den nya slutsatsen att de ville ej ha några parkeringar alls på torget. Då återgick vi till den tidigare ståndpunkten i frågan. Mera långdragna utredningar och dialoger tror inte vi gynnar vår kommuns centrumutveckling. Nu har vi en bra deal där stora delar av torget finansieras av berörda parter och det får vi dra nytta av. Att göra ungdomslägenheter i högdelen av Coophuset tror även vi på liksom övriga delar av oppositionen.

Ökad trafik och rörelse tror vi även kommer att minska skadegörelsen runt och på torget.

Att smida medans järnet är varmt således.

För Kristdemokraterna i Degerfors

Jan Johansson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.