Fokusera på bra bostäder

Insändare
PUBLICERAD:
Dagens insändarskribenter menar att politiken måste fokusera på att poducera bra bostäder till rimliga kostnader.
Foto: Tomas Oneborg / SvD / SCANPIX
Budgetmotionen från M och KD vann omröstningen i riksdagen. En konsekvens av det beslutet är snabbstoppet av stödet till nyproducerade hyresrätter.

Hittills har 20.000 hyresrätter beviljats investeringsstödet, som bland annat ställt krav på rimliga hyresnivåer. Nu duggar det tätt med rapporter om att tusentals planerade lägenhetsbyggen inte blir av. SABO:s vd Anders Nordstrand och flera andra vd:ar för stora bostadsföretag säger att det är ”oansvarigt med snabbstopp för investeringsstödet”. Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson (C) skriver i tidningen Byggindustrin att ” det kan röra sig om 10 000 bostäder som faller mellan stolarna”. Ställ det i relation till att Boverkets prognos för 2018 var att cirka 54.500 bostäder skulle påbörjas/färdigställas men att detta var en minskning med cirka 20 procent jämfört med 2017. Antalet nya bostäder är långt under det demografiska behovet, som Boverket beräknar till cirka 67.000 bostäder per år.

Hur är det då i vår kommun – i Karlskoga? Karlskoga kommun har fått förfrågan från många intresserade aktörer som vill bygga bostäder - betydligt fler än på många år. Vårt strategiska läge mellan flera storstäder som Stockholm, Göteborg och Oslo och med Örebro inom trettio minuters resväg gör att kommunen är attraktiv. Kollektivtrafiken mellan Karlskoga och Örebro har förbättrats, näringslivet utvecklas stadigt och det pågår samarbeten med universiteten i både Karlstad och Örebro. Karlskoga kommun har en mycket bra befolkningsutveckling. Efter en stadig nedgång i över 40 år har trenden snabbt vänt och SCB:s prognoser visar att kommunen bör växa till upp mot 33.000 invånare år 2030. Då måste naturligtvis fler bostäder byggas! Karlskogahems byggnation i Loviselund är ett litet steg på vägen. Men vad händer nu – i nästa steg? Kommer det att finnas förutsättningar för en fortsättning? Kommer de övriga intresserade byggföretagen att fullfölja sina planer?

Det här visar sårbarheten i att vi helt saknar en heltäckande bostadspolitik i Sverige. Det måste till en långsiktig social bostadspolitik grundad i en politisk enighet. Och det är inte nog med att bostadsbristen breder ut sig: Hela systemet med ränte- och ROT-avdrag för de som äger sin bostad gör att orättvisan mellan ägt och hyrt boende ökar. En nyproducerad hyresrätt är uppåt 3.000 kronor dyrare i månaden än en nyproducerad bostadsrätt.

Jag kan konstatera att landets 3 miljoner hyresgäster inte har mycket att hämta i den här statsbudgeten. Det står också klart att en majoritet i riksdagen inte har någon plan för vare sig det framtida bostadsbyggandet, eller hur vi ska få jämlika villkor mellan den som hyr och den som äger. Det blir ännu märkligare eftersom det finns recept på en både mer rättvis och betydligt mer byggvänlig bostadspolitik: Inför en låg, fullt avdragsgill moms på hyran, inför skattefria underhållsfonder, ROT för hyresrätten, stimulansåtgärder så att fler mindre byggföretag kan konkurrera om byggentreprenader. Det senare skulle dessutom skapa en prispress på byggmarknaden.

Släpp snacket om att fri hyressättning (marknadshyror) skulle vara någon lösning. Fokusera på att göra bostaden till en social rättighet och ge befolkningen den bostadspolitik den förtjänar: En bostadspolitik, byggd på block- och partiöverskridande långsiktiga överenskommelser, som har fokus på att skapa bra bostäder till rimliga kostnader.

Helena Frisk, ordförande, Hyresgästföreningen Region Mitt

Marianne Svensson, vice ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.