Vill utveckla näringslivet

Insändare
PUBLICERAD:
Dagens insändarskribenter vill gä med i BRO, blandf annat för att få inflytande över vilka mässor som lokala förtag ska via upp sig. Bilden från en mässa i Frankfurt.
Foto: Jens Meyer
Degerfors Allian(S)en vill att utveckling av Degerfors näringsliv i samtliga kategorier ska vara ett prioriterat område inom vår kommunala verksamhet. Därför anser vi att medlemskap i Business Region Örebro (BRO) är viktigt.

Degerfors kommun är länets enda kommun (av 12) som står utanför Business Region Örebro (BRO). Vi anser att det är olyckligt och att vi genom att stå utanför missar möjligheter till samverkan och värdeskapande marknadsföring för ortens företag.

Vi verkar därför nu för att vi skall bli medlemmar och aktivt arbeta för att påverka BRO:s arbete för att bättre passa våra lokala företag.

Som det är nu skulle BRO må bra av en ökad tyngdpunkt mot avancerad tillverkning, något som verkligen skulle gynna företag i Degerfors och Karlskoga. Om Degerfors kommun är med i BRO kan vi till exempel försöka påverka vilka mässor BRO planerar att delta i. Under 2019 deltar man nästan bara vid mässor inriktade mot logistik.

Vi i Degerfors Allian(S)en vill att kommunen är med och vurmar för mässor som är mer relevanta för våra lokala företag inom till exempel avancerad metallbearbetning m.m.

Deltagande och skapande av synlighet ute i Europa är både tids- och kostnadskrävande och många av Degerfors företagare har inte resurser att vara med i egen regi. Draghjälp från BRO är nog värt betydligt mer än insatsen på 100 tkr som det kostar att vara med.

Alternativet: Missade marknadsföringstillfällen och missade affärsmöjligheter har pågått allt för länge.

Nu tar vi initiativ för förändring och förbättrade villkor för ortens företag och går med i gemenskapen som Business Region Örebro erbjuder oss i Degerfors!

Degerfors Allian(S)en

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.