Bostäder byggs inte med bidrag

Insändare
PUBLICERAD:
Svar på insändare från Hyresgästföreningen 7 januari.
Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Trots att de rödgröna under sin tid vid makten satsat 11,3 miljarder skattekrononor på att subventionera privata byggföretag är byggresultatet långt ifrån målen. Istället för en byggtakt på 67 000 lägenheter per år som skulle behövts säger prognoserna att vi får 37 000, eller ännu färre.

Kritiken mot byggsubventionerna var hård innan de infördes och kritiken har fortsatt. I de flesta fall har de gått till bostäder som ändå hade byggts och i väldigt liten utsträckning till personer som är nya på bostadsmarknaden, eller har låga inkomster.

Helena Frisk, ordförande i Hyresgästföreningen Region Mitts antagande, att 20 000 bostäder tillkommit enbart på grund av investeringsstödet, är en grov överdrift. De flesta hade byggts ändå, men i andra storlekar och upplåtelseformer. Underskatta inte byggföretagens egen vilja att möta efterfrågan på billiga bostäder, även till små hushåll och studenter!

Men när byggsubventionerna trappas ner ska det finnas tillräckliga medel för att tillgodose redan gjorda åtaganden och även räcka till dem som redan sökt och inte fått ansökan behandlad. Strax innan jul antog Riksdagen en budget som innebär att bemyndigandet att bevilja ansökningar upphör vid årsskiftet. Centerpartiet hade hellre sett att byggsubventionerna ersatts med något annat och fasats ut under ordnade former.

Regelförenklingar behövs som skyndar på och leder till att mer mark kan bebyggas. Kombinationen av bolånetak och amorteringskrav försvårar för unga som vill äga sin bostad. Nya redovisningskrav för allmännyttan gör det svårare för dem att bygga där marknadsvärdena är låga, som de ofta är en bit från storstäderna. Hyressättningssystemet måste reformeras med en försiktig utfasning av nuvarande förhandlingsmodell, där Helena Frisks organisation givits en allt för dominerande roll. Det har minskat rörligheten och begränsat intresset att nyproducera hyresrätter.

Problemet med subventioner är att det är först när de tas bort som man saknar dem. De starka reaktionerna vi nu möter är bevis på varför en hållbar och långsiktig bostadspolitik inte ska tillåtas bli bidragsberoende. En ny regering måste vara beredd att göra strukturreformer inom bostadspolitiken som ger långsiktiga spelregler åt de som står i begrepp att bygga, köpa, hyra eller hyra ut bostäder.

Ola Johansson (C), riksdagsledamot

Bostadspolitisk talesperson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.