Färre unga utan varken arbete eller studier

Skola & utbildning
PUBLICERAD:
20171115 - Kvinna lider av psykisk ohälsa. Foto: Isabell Höjman / TT / kod 11711
Foto: isabell Höjman/TT
63 ungdomar av totalt cirka 80 deltagare har gått från att vara så kallade hemmasittare till arbete, studier eller till annan sysselsättning genom treåriga projektet #Jagmed i Karlskoga och Degerfors.

För snart fyra år sedan upptäckte Skolinspektionen att uppföljningen och aktivitetsansvaret inte var tillräcklig kring ungdomar som inte är inskrivna på gymnasiet i Karlskoga och Degerfors, vilket är kommunens ansvar enligt lagen.

Kommunen anslöt sig senare till Svenska ESF-rådets projekt #Jagmed, som ett av totalt 30 projekt i Mellansverige för att få ungdomar som varken arbetat eller studerat till sysselsättning.

Arbetet har permanentats

Under hösten har projektet avslutats och i stället blivit en permanent verksamhet i kommunerna och när det två och ett halvt år långa projektet #Jagmed avslutats framkommer det att många fått hjälp.

– Vi har haft totalt 80 deltagare varav 63 ungdomar gått vidare till arbete, studier eller till en annan myndighet, säger Martina Augustsson, samordnare vid Karlskoga kommun.

Totalt deltog 46 hemmasittande pojkar under projekttiden och av dem har 20 återupptagit studier, ett tiotal har fått arbete, sex stycken har gått till Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten och tio deltagare är kvar i projektet.

Totalt 34 flickor har samtidigt deltagit mellan åren 2016 och 2018 av dem har nio återupptagit studier, sju gått vidare till ett arbete, elva till en annan myndighet och sju personer är fortsatt kvar i projektet.

Augustsson tillägger att hon haft kontakt med nära 400 ungdomar under två år och att samverkan mellan kommunens verksamheter har varit nyckeln till att få ungdomarna i sysselsättning.

– Det viktigaste är att ha verksamheter som har mandat och tillåtelse att samverka kring en individ, i dagens samhälle kan många medborgare ha väldigt många insatser från olika myndigheter men där ingen har helhetssyn över individen, berättar hon.

Effekt för dem som ramlat mellan stolarna

Martina Augustsson framhåller att #Jagmed har varit en mycket positiv insats för Karlskoga och Degerfors och att det har gett effekt för de ungdomar som ramlat mellan stolarna.

– Mindre stuprör i kommunen behövs, i stället behöver vi samarbeta för att bryta utanförskapet som kan innebära för den som inte studerar eller arbetar.

#Jagmed-projektet har nu avslutats men Augustsson fortsätter som samordnare för kommunens aktivitetsansvar.

– Vi har många ungdomar kvar i registret, för närvarande är ett tjugotal inskrivna för coachande insatser. Samtidigt är jag osäker kring hur tankarna går nationellt kring samverkan mellan myndigheter. Mycket hänger på ett eventuellt regeringsskifte och vad det skulle innebära för vår verksamhet.