Hyresrätten ska vaar trygg

Insändare
PUBLICERAD:
Debatten om bostadsbyggandet går vidare.
Foto: Tomas Oneborg / SvD / SCANPIX
Genmäle Ola Johansson (C) insändare 10 januari 2019

Först ett påpekande: Vi skrev att 20 000 hyresrätter hittills beviljats investeringsstödet, (inkluderande kravet på rimliga hyresnivåer). Hur många av dem som skulle ha byggts ändå kan vara svårt att bedöma. Som vi beskrev i vår debattartikel så fanns det flera aktörer som uttalat intresse för att bygga i Karlskoga. Men nu känns läget mycket mer osäkert. Likaså med Karlskogahems fortsatta satsning. Vad händer där? Om det ändå kommer att byggas – vad händer med hyrorna i så fall? Kommer folk att kunna efterfråga de nya lägenheterna?

Vad vi vet är att hyrorna i de bostäder som byggts med hjälp av stödet är en till två tusenlappar lägre än vad de annars skulle varit, vilket innebär att fler har råd att bo där.

Ola Johansson skriver att man inte ska underskatta byggföretagens egen vilja att möta efterfrågan på billiga lägenheter. Vi vill hävda att det är precis tvärtom. Det är övertron på marknadens vilja att tillgodose bostadsbehoven hos breda grupper som skapat den bostadskris vi nu upplever.

Förutom det självklara, att privata företag bygger det som lönar sig bäst, kan vi också lära av historien.

Under de år (1974–1992) det fanns en statlig bostadsfinansiering byggdes det i genomsnitt 47 000 bostäder (med olika upplåtelseformer) per år. Efter de åren, efter den berömda skatteomläggningen, då räntebidragen försvann, sjönk bostadsbyggandet till i snitt cirka 24 000 per år, för att under senare år öka igen.

För oss är det uppenbart att den så kallade marknaden inte alls klarar bostadsförsörjningen på ”egen hand”. Det krävs en rejäl och långsiktig social bostadspolitik som sätter människan i främsta rummet.

Sedan kan vi leva med Ola Johanssons och centerns eviga ältande om att Hyresgästföreningen skulle ha en ”allt för dominerande roll” när det gäller hyressättningssystemet. Visst behövs det även här tänkas nytt och framåtsyftande – det kommer vi att ta ansvar för! Men i grunden är det så här: Förhandlingssystemet syftar till att balansera konsument- och ägarintresse. Hyresrätten ska vara en trygg, prisvärd och attraktiv upplåtelseform, genom starkt besittningsskydd och förutsägbara hyror.

Helena Frisk, ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt

Marianne Svensson, vice ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.