Sommarstängning av BB igen!?

Insändare
PUBLICERAD:
Debatten om sommarstängt BB i Karlskoga går vidare
Foto: Roger Gleisner
Så kommer budskapet igen, via media, att BB i Karlskoga skall ”samverka” med USÖ under sommaren 2019. Det blir fjärde året i följd och detta trotts att politiker från alla partier hävdat att Karlskoga BB skall vara öppet året runt.

Problemet anges vara att det inte går att rekrytera personal och att man tänker på patientsäkerheten. Är inte detta dåliga undanflykter? Är inte problemet snarare att man skapat en organisation som inte klarar att leva upp till politikens uppdrag? En organisation och en arbetsmiljö som personalen flyr från. En sådan organisation och arbetsmiljö gör det inte lättare att rekrytera ny personal. Nu är det dags att tänka nytt innan det är försent.

Karlskoga lasarett hedrades för några år sedan som första sjukhus med utmärkelsen ”Svensk Kvalitet”. Ett sjukhus med hög vårdkvalitet, korta köer, hög kostnadseffektivitet och högt förtroende bland patienter och medborgare. Vad hände sedan?

Politikerna i Regionen beslutade att genomföra en omorganisation där man slog sönder en väl fungerande organisation i Karlskoga och flyttade viktiga ledningsfunktioner till Örebro. Detta utan att respektera och ta hänsyn till personalens kunskaper och erfarenheter. Detta har medfört att man skapat en osäker och otrygg arbetsmiljö vilket i sin tur gjort att ett stort antal läkare och sköterskor slutat.

Den nuvarande utvecklingen är således en konsekvens av politiska beslut. Politiska beslut skall politiker ta ansvar för. Om resultatet inte blir det man förväntat sig är det politikernas ansvar att nödvändiga förändringar genomförs. I detta fall handlar det om att se till att Karlskoga lasarett får förutsättningar att fortsatt vara ett väl fungerande akutsjukhus med BB och kvinnosjukvård året runt. Som Karin Sundin säger måste man räkna med att sjukvården, oavsett om det är BB eller någon annan vårdsituation, kan hamna i oväntade situationer. Det är därför viktigt att se hela sjukhuset som en helhet, som ett väl fungerande akutsjukhus, som i rimlig omfattning klarar även dessa. Klarar man detta finns goda förutsättningar för att skapa en arbetsmiljö som lockar personal och en verksamhet med höga krav på patientsäkerhet.

Min förhoppning är att den politiska ledningen inom samtliga partier i regionen har modet att se behovet av att genomföra förändringar. Förändringar som leder till att Karlskoga lasarett blir det akutsjukhus med BB och kvinnosjukvård som bedriver kvalificerad sjukvård mellan vårdcentraler och högkvalificerad universitetssjukvård. Ett sjukhus som är en viktig resurs i regionens ambition att leverera en likvärdig, jämlik och tillgänglig vård.

Här kommer några konkreta förslag:

• Frigör lasarettet från länsklinikernas organisationer.

• Skapa en organisation, med en lokal chef, som får ansvaret för att bygga upp lasarettet till ett akutsjukhus inkl. BB och kvinnosjukvård med målet att tävla om utmärkelsen ”Svensk Kvalitet”.

• Ge lasarettet en plats i sjukvårdsorganisationen i nivå med ”Länsklinikerna för högspecialiserad vård” benämnd ”Länsdelssjukhus Karlskoga” med uppdrag att bedriva löpande kvalificerad sjukvård.

• Kopplat till detta ges ”Länsklinikerna för högspecialiserad vård” uppdrag stödja Länsdelssjukhuset genom att föra över de nya metoder och arbetssätt som utvecklas inom klinikerna samt utbilda personalen i denna nya kunskap.

• Skapa ett sjukvårdssystem i tre samverkande nivåer med vårdcentraler, kvalificerad löpande sjukhusvård samt högkvalificerad universitetssjukvård.

Alf Rosberg

Moderat

PS. Ovanstående är skrivet ur ett Karlskogaperspektiv men vad jag förstått under min tid i Regionfullmäktige gäller beskrivningen ovan i princip även Lindesbergs lasarett

DS.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.