Unik satsning på cykling

Nyheter
PUBLICERAD:
När Karlskoga kommun byggde en ny cykelväg till Bråten och Stolpetorp passade Region Örebro län på att dra igång ett projekt för att öka cyklandet i området.
Foto: Karlskoga kommun
Invånarna i Bråten och Stolpetorp är utvalda. Det är nämligen bara de som har chansen att få delta Region Örebro läns satsning på cykling: Trampkampen.
– Det är ett unikt projekt, säger Mirja Mattsson, projektledare för Hållbart resande i Örebroregionen.

På Region Örebro län jobbar man för att få folk att cykla mer. När Karlskoga byggde en ny cykelväg såg man chansen att påverka cykelvanorna, som ligger på en ganska låg nivå i Bråten och Stolpetorp. En resvaneundersökning har visat att bara fem procent av de som bor i området är cyklister och en mätning av trafikflödet i området visade att endast 12 procent av fordonen är cyklar. Regionen hoppas att man kan få fler boende i området att få upp ögonen för de förbättrade cykelmöjligheterna som den nya cykelbanan innebär.

Därför har hushållen i Bråten och Stolpetorp nu erbjudits chansen att delta i Trampkampen.

En del i Trampkampen är chansen att bli familjetrampare. Av de som söker får en familj låna en lådcykel under en månad. Ett villkor är att familjen låter bilen stå under testperioden och att de delar med sig av sina erfarenheter på projektets hemsida och i sociala medier - och kanske även i andra sammanhang.

– Man får inte vara medieskygg, konstaterar Mirja Mattsson.

Del nummer två i Trampkampen är att man kan ansöka om att bli Hälsotrampare. Det är en utmaning som pågår från maj till augusti.

– De flesta vet säkert redan att det är bra för hälsan att cykla, men nu får fem personer chansen att testa lite mer ingående hur mycket det kan påverka kroppen att cykla regelbundet under fyra månader, säger Mirja Mattsson.

Hälsotramparna får en hälsoundersökning både före och efter sommaren där kondition, syreupptagningsförmåga, kolesterol och blodtryck undersöks.

Den sista delen av Trampkampen är en lagtävling där olika delar av Bråten och Stolpetorp har delats in i lag. För att delta krävs att man anmäler sig via tänktanken.nu, samt installerar en app i sin mobiltelefon, där man kan registrera sina cykelresor. Cirka tusen hushåll har bjudits in att delta i lagtävlingen.

– Vinsten för det segrande laget är en sommarfest med en inbjuden grillkock, säger Mirja Mattsson.

Hon konstaterar att att andra kommuner gjort cykelsatsningar som påminner om delar av Trampkampen, men att ingen tidigare har haft samma utformning och omfattning som Trampkampen.

– Så som vi har utformat projektet är det helt unikt.

Trampkampen är en del av projektet Hållbart resande i Örebroregionen och kampanjen Tänk tanken. Projektet finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt av Region Örebro län. Tillsammans med majoriteten av länets kommuner, universitetet och länsstyrelsen arbetar projektet för att inspirera fler att åka kollektivt, cykla eller gå.

Fakta

Trampkampen

Trampkampen pågår 1-31 maj 2019 (Hälsotramparna pågår 1 maj till 31 augusti)

Anmälan sker på tänktanken.nu

Det är endast personer i Stolpetorp och Bråten i Karlskoga kommun som kan ansöka om att bli lagtrampare, hälsotrampare eller familjetrampare.

Före under och efter Trampkampen genomförs olika mätningar. Bland annat ska trafiken i området mätas och hälsotramparnas hälsa testas.