Att lära av historien

Insändare
PUBLICERAD:
Diskussionen om BB går vidare.
Foto: Christine Olsson/TT
Nu har äntligen den länge emotsedda utredningen om avdelning Q/BB kommit. Att säga att man blev förvånad över resultatet är en överdrift. Det var ganska väntat.

Analysen av resultatet, som majoriteten gav i Karlskoga Tidning, var dock ärlig. Där erkänner de styrande politikerna, att orsakerna till dagens problem sträcker sig tillbaka till 90-talet. Vi som var med på den tiden vet vilken panikartad inbromsning som då skedde i hela samhället. Göran Persson myntade uttrycket ”Den som är satt i skuld är inte fri”. Visst hade han rätt. Men frågan är om någon riktigt insåg vilka långtgående effekter denna kraftiga inbromsning skulle få på hela samhället. Det var de sist anställda med den färskaste utbildningen som fick sluta. Dessa som vi så väl hade behövt idag.

Inte bara inom akut- och specialistsjukvården saknas det läkare och sjuksköterskor. Även inom primärvården är läkarbristen svår. Liksom bristen på specialistsjuksköterskor. Detta förstärks dessutom av att många läkare väljer att arbeta som hyrläkare.

Det är i detta perspektiv vi måste betrakta avdelning Q/BB. Här har vi en väl fungerande avdelning, som är vida känd inom landet. Många kvinnor från andra län söker sig hit för att föda sina barn.

Att föda barn är en stor händelse i föräldrars liv. Många kvinnor känner oro inför sin förlossning. Särskilt inför den första. Då är det viktigt att man kan känna sig trygg i att bli väl bemött och omhändertagen på förlossningsavdelningen. Detta är avdelning Q/BB stora adelsmärke. En god och trygg vård.

Att då bli skickad till Västerås, eller till och med till Finland, därför att det är fullbelagt på USÖ, kan knappast minska den födande kvinnans oro. Det visar också att enbart platserna på USÖ inte räcker till för länet. Om detta står, vad jag vet, inget i rapporten.

Nu har dock majoriteten ännu en gång kommit med löften. Denna gång att avdelning Q/BB skall få fortsätta att hålla öppet – under resten av året. Låt oss verkligen hoppas att man kommer att hålla det löftet!

Birgitta Malmberg

Ledamot (L) i Regionfullmäktige

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.