Väcker många frågor

Insändare
PUBLICERAD:
Debatten om förlossningen går vidare.
Foto: Christine Olsson/TT
Förlossningen i Karlskoga stänger på grund av ett IVO-ärende. Det är informationen vi fått.

Detta väcker en hel del frågor, jag har arbetat inom vården i många år nu och har varit av uppfattningen att IVO granskar vården för att vi ska kunna FÖRBÄTTRA den? Att i detta fall förbättra utfallet för ett mycket litet antal patienter som behöver transporteras till USÖ för fortsatt vård och med vidtagna åtgärd, att stänga förlossningen, öka riskerna för ett mycket större antal kvinnor och ofödda barn är för mig obegripligt! Neonatologerna i Sverige anser att ”rutinmässig överflyttning av sjuka nyfödda barn till annat sjukhus är inte förenlig med jämlik och patientsäker vård”. Samtidigt har jag förstått att man på USÖ inte utför någon kirurgi på sjuka nyfödda utan de flyttas ”rutinmässigt” till Stockholm eller Göteborg. Är det då på USÖ vi ska bedriva förlossningsverksamhet? Och gäller detta bara nyfödda, jag menar övriga akuta patienter ska rutinmässigt åka kors och tvärs över länet i ambulans och taxi för att behandlas för varje åkomma på ”rätt” länsdelssjukhus.

Enligt IVO´s egna beskrivning väljer de metoder och verktyg så att tillsynens resultat kan bidra till lärande och utveckling i vården. På vilket sätt utvecklar en stängning av förlossningen i Karlskoga länets förlossningsvård?

Det står också beskrivet att ”de granskade har insyn i hur och varför tillsynen genomförs. Krav som ställs i myndighetens beslut ska vara tydliga och uppföljningsbara.” Vad jag vet har personalen på avdelning Q inte haft tillräcklig insyn i varför denna granskning utfördes, process, beslut och inte minsta förvarning om kommande åtgärd! Detta kom överraskande bara två veckor innan stängning, var detta taktik för att personalen inte skulle hinna säga upp sig innan sommaren?

Tillsynen sägs också vara ”kunskapsbaserad”. Så bra! För vad vet vi om förlossningsvården? Jo, att när en normal graviditet och förlossning handläggs av en barnmorska istället för läkare minskar riskerna för interventioner och komplikationer.

Vi vet också att en barnmorska per födande är kravet för svensk förlossningsvård.

Vi vet att andelen förlossningsskador varierar mellan olika kliniker i Sverige, vilket tolkas som att förbättringsmöjligheter finns och att färre barnmorskor på fler patienter INTE kommer förbättra utfallet.

Platsbrist och personalbrist innebär att patienter riskerar att inte behandlas utifrån sjukdomsbild och behov, utan tillgång på vårdplatser och personal blir styrande. Denna risk anses så viktigt att det är prioriterat som ett av de sju riskområden som IVO ska granska närmre under 2018-2020.

SÅ hur kan beslutet att stänga förlossningen i Karlskoga utifrån IVO´s granskning vara det bästa alternativet?? Finns det verkligen inget annat att utveckla och förbättra?

Jag anser att det bästa för mor och barn (och partner/familj samt personal!) är att FÖREBYGGA att skador uppstår under förlossningsförloppet istället för att försöka reparera dem i efterhand!

Vi i Sverige är unika för vår långa historia av barnmorskor i hälsosystemet och för att alla kvinnor har tillgång till en barnmorska! Detta har bidragit till att vi har bland världens lägsta mödra- och spädbarnsdödlighet. Barnmorskor handlägger självständigt den normala graviditeten, förlossningen och eftervården. Vi behöver ett nära och gott samarbete med läkare inom förlossningsvården, men att neonatologer ska kräva att både kvinnors val och barnmorskans profession begränsas är orimligt! Att kräva att kvinnor bara ska få föda sina barn i direkt anslutning till neonatalavdelning innan det ens finns tillräckligt med vårdplatser för födande ELLER tillräckligt med personal är vansinne!

Vi vet att risken för vårdskador, förlossningsskador och psykiska trauman (både hos patienter och personal) ÖKAR när vårdplatserna och resurserna inte räcker till.

Det finns forskning som visar att flera barnmorskor anser att omotiverade och onödiga medicinska interventioner förekommer, och att kvinnors autonomi ibland berövas dem i samband med födandet. Detta beroende på att förlossningsvården idag ofta bara erbjuder ett färdigt koncept och därmed fråntas vi rätten till ett informerat val.

Region Örebro län är fram till 15/6 2019 ett län som har kan erbjuda familjer två förlossningsavdelningar utifrån vårdbehov och riskbedömning. Nu går vi mot en mycket olycklig och tragisk utveckling av länets kvinnoklinik.

Vi får ofta höra att det är orättvis att bedriva någon ”lyx-vård” på avdelning Q.

Att nyblivna mödrar och deras partners får stanna på BB i familjerum så länge de känner att de behöver, ska inte behöva uppfattas som exklusiv vård, utan nödvändig för en bra start på livet som föräldrar! Även här är det behovet som ska styra, alla känner inte behov av att stanna på BB men möjligheten ska finnas.

Varför utvecklar vi inte förlossningsvården istället för att stänga ner små enheter? Jämlik vård ÄR vård efter behov, INTE samma vård till alla!

Rädd barnmorska

Källor:

Svenska Barnmorskeförbundet

www.ivo.se

Svenska neonatalföreningen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.