Det är aldrig för sent att må bra!

Familj
PUBLICERAD:

Du är tio år och doktorn berättar att du kommer ha mindre ont i magen om du lägger dig ner med handen på magen och känner hur magen höjs och sänks vid varje andetag.

Du är tolv år och skolsköterskan förklarar att andning är en automatisk funktion, så även om det känns som om du inte kan andas så löser kroppen det helt på egen hand. Sköterskan förklarar att det du känner är stress och det är en vanlig känsla, och att du kan påverka detta genom rörelse.

Du är tretton år och söker fullständig kontroll över kroppen, maten och alla prestationer. Du speglar dig i dina vänner och de är oerhört viktiga för dina val.

Du är sjutton år och år av höga krav, stress och press har lett till orolig mage och ömma muskler och återkommande huvudvärk.

Det går att byta ut ”du” mot jag, han, hon eller hen. Det är en vanlig bild av unga människor både nu och tidigare och jag tror att igenkänningen är stor, personligt eller utifrån någon nära.

Under de år som jag jobbat med folkhälsoutveckling i Karlskoga och Degerfors har denna bild av psykisk ohälsa varit tydligt i samtliga mätningar sedan den första Liv och hälsa ung mätningen 2005. Det är inte ok att bara följa utvecklingen och acceptera trenden. Signalerna måste tas på allvar då många unga människor är drabbade. Det finns aktiviteter som har bevisad effekt som till exempel kravlös dans för hälsa. I Karlskoga kallas det ”Dansa Pausa”.

Denna vecka är det terminstart för Dansa Pausa och jag hoppas att informationen om denna möjlighet når ”tioåringen med magont” och ”sjuttonåringen med stressproblematik”. Dansen ger flickorna möjlighet att stärka upp hjärna, hjärta och sin självkänsla i en gemensam frizon av rörelse. Det är glädje, rörelse, koncentration, vila och gemenskap som byggs upp lektion för lektion. Barndomen är den viktigaste i en människas liv eftersom det formar och skapar förutsättningar för resterande dagar. Just nu signaleras att äldre också är en målgrupp med många som lider av psykisk ohälsa. Detta är lika viktigt att ta på allvar och göra något åt. Samtidigt är det viktigt att reflektera över hur det hänger ihop. Vi är samma människa när vi är 70 år som när vi var tio. Vissa saker lagras inne i oss. Det är inte så att äldre plötsligt växer upp som nya svampar på hösten. Nej, det är den där ungdomen som byggt upp år av kunskap och erfarenhet och som också är värda att må bra. Det är aldrig försent att må bra! Den forskning som Dansa Pausa bygger på utgår från ungdomar, men det finns gott om stöd för att även äldres psykiska hälsa stärks genom fysisk aktivitet. Vad som erbjuds för vuxna och äldre får beskrivas i en annan krönika. Kontentan av mina ord är att genom fokus på ungas hälsa så gynnas även ett hälsosamt åldrande på sikt.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.