• idag
  1 juni
  26°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  2 juni
  27°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  3 juni
  16°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  4 juni
  18°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  5 juni
  19°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm

Härskarteknik i regionen

Insändare
PUBLICERAD:
Ännu en insändarskribent är orolig för framtiden för BB i Karlskoga.
Foto: Roger Gleisner
Under flera år har hotet om nedläggning och stängning av förlossningen legat som ett stort svart orosmoln över vårt fina sjukhus. I maj 2019 kom smällen, beslutet var fattat!

Gill Kullberg, verksamhetschef på kvinnokliniken, var fronten av en enade tjänstemän som tydligt informerade medarbetarna på Karlskoga lasarett om beslutet. Förlossningen i Karlskoga kan inte garantera patientsäkerhet för det akut sjuka nyfödda barnet. Vården av kvinnan fungerar klanderfritt.

Bakgrunden till beslutsfattandet är ett Ivo- ärende, från januari 2018.

Gill Kullberg, Andreas Ohlin och andra tjänstemän har till varje pris bestämt sig för att Karlskoga förlossning aldrig ska få öppna igen.

Barnmorskor, undersköterskor, obstetriker, gynekologer och övrig personal på avd Q fick från och med då förlika sig med beslutet och en än mer oviss framtid fick sin början.

Gill talade om att samtlig personal fortsättningsvis kommer att behövas på avd Q.

Där planeras framöver eftervård på BB (så länge inga komplikationsrisker föreligger), dagkirurgisk verksamhet av kvinnor i form av hystrektomier, inkontinensoperationer och vissa andra gynekologiska åkommor. Nya fina operationssalar står redo att användas. Jippie!!! Men, är det den typ av verksamhet dessa fantastiska, fina, underbara, kompetenta människor vill arbeta med? Ja du Gill, kan du svara på det?

Tidigare år, i samband med sommarstängningarna av förlossningen och BB Karlskoga, har personalen fått erbjudande om att arbeta i Örebro.

Barnmorskor, undersköterskor och läkare är nu åter varmt välkomna in till Örebro, vissa kan till och med komma att beordras in till Örebro framöver har Gill sakligt informerat personalen om. Monolog från en chef där dialog inte existerar.

Tyvärr har det aldrig nått fram till allmänheten hur dessa kompetenta, ödmjuka och omtyckta människor har blivit bemötta och behandlade när de tvingats välja att förlägga sin tjänstgöring på kvinnokliniken USÖ.

Karlskogas barnmorskor, obstetriker och gynekologer har på ett många gånger kränkande sätt ifrågasatts gällande sin kompetens. Karlskoga förlossning har innanför USÖ:s väggar en låg status, vilket ibland framkommit i mindre genomtänkta situationer av de så kallade Örebroanställda.

Nu har flertalet i personalstyrkan valt att ta tjänstledigt och vissa har till och med sagt upp sin tjänst i Region Örebro län, för att i stället bli mottagna med öppen famn i andra regioner.

Hur mår personalen? Vem ansvarar för de anställdas mående? Vart finns lojaliteten i allt detta? Vart finns viljan och samarbetet? Hur fungerar ledarskapet? Hur fungerar den psykosociala arbetsmiljön?

En genomtänkt, fantastisk kartläggning arbetades fram om att åter öppna förlossningen i Karlskoga. En kartläggning som bygger på patientsäkerhet.

De allierade fortsätter tyvärr med sina härskartekniker. Fortsätter att nedvärdera Karlskoga och att eliminera chansen till ett återöppnande.

Hur hade det fungerat inom ett företag?

Vi tänker oss att det finns en styrelse som ger VD:n ett tydligt uppdrag. VDn:s uppgift är då självklart att med hjälp av sin personal på bästa sätt se till att uppdraget genomförs. Annars får man sluta! Punkt!

Nu råkar politiken vara styrelsen som sagt ja. Gill Kullberg och övriga allierade är företagets VD och chefer, som ska se till att styrelsens uppdrag genomförs.

Men här saknas ett samarbete inom vår region, det är de och vi, två läger i en region där härskarteknik bedrivs.

DE har redan bestämt sig, att VI inte ska finnas. DE har bestämt att VI inte kan göra ett bra, patientsäkert arbete, TROTS förslag på åtgärder och vilja till samarbete från otroligt kompetenta och lojala medarbetare. En kartläggning som politikerna (tillika styrelsen) godtagit, enat och gemensamt har fattat beslut att förlossningen Karlskoga skyndsamt ska återöppna.

Hur kan det få gå till så här? Varför finns inte viljan?

Ett återöppnande, med utförda åtgärder enligt kartläggningen, gynnar ju ett fint samarbete inom vår region!

Den enorma belastningen och det stora patientflödet på barnakuten USÖ kan minskas med hjälp av en utökad barnklinik i Karlskoga. Risken för ytterligare brister i patientsäkerhet i samband med förlossningar minskar om vi har två förlossningar, enligt föreslagna åtgärder.

Men det bygger på ett samarbete med vi-känsla, utan en allians där härskarteknik råder.

Styrelsen och chefer måste agera nu, innan ännu mer kompetent personal försvinner och patientsäkerhet inte existerar. Innan katastrofen är ett faktum.

Snart är det försent!

Ledsen, uppgiven och frustrerad sjuksköterska på Karlskoga lasarett

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.