• idag
  4 juni
  10°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  5 juni
  16°
  • Vind
   7 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  6 juni
  14°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   3.0 mm
 • söndag
  7 juni
  15°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  8 juni
  17°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm

Kontroll viktigare än tillit

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten är besviken på det bristande intresset för ett ändrat arbetssätt.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
Denna ledsamma slutsats måste dras efter att ha läst socialförvaltningens svar på den motion Maria Nyberg (V) och Ida Edström (S) lämnade i januari. Nyberg och Edström vill avskaffa minutstyrningen i hemvården och ersätta den med ett tillitsbaserat arbetssätt men det vill inte socialförvaltningen.

Jag har läst socialförvaltningens fyrasidiga yttrande över motionen och kan inte bli annat än betryckt av förvaltningen syn på personalen. Ett citat: "Ett avskaffande av planering och styrning skulle kunna få mycket stora konsekvenser med tiotals miljoner i underskott".

Lägg märke till hur ordet planering smygs in i texten.

Det får möjligen sin förklaring i det fortsatta stycket som lyder: "Det är redan nu personalen som planerar i planeringsverktyget och cheferna som följer upp genom dialog med planerarna".

Det är för det första en sanning med modifikation eftersom de som planerar ingalunda ingår bland fotfolket i vårdlagen. Det är förvisso tänkt så, men som det hittills fungerat har planerarna varit mera av chefernas förlängda arm.

Det blir dessutom en logisk kullerbytta när förvaltningen hävdar att personalen redan i dag planerar och styr men om personalen ges mera tillit riskeras underskott på tiotals miljoner kronor. Hur går det ihop?

Planeringsverktyget Intraphone köptes in 2011 "för att få kontroll och enklare planera besöken och tidsåtgången. Det har sedan dess varit en förutsättning för att få en kontroll över hur mycket personalresurser som behövs utifrån brukarnas behov".

Där talar förvaltningen klarspråk: Det handlar om kontroll vilket är raka motsatsen till tillit.

Förvaltningen upprepar i yttrandet att det är personalen som planerar: "Dock är det viktigt att veta att det är personalen som planerar och påverkar sin planering".

Men förvaltningen skriver också: "Att öka delaktigheten vore så klart önskvärt men att släppa kontrollen över kvalitet och ekonomi är inte rimligt i nuläget."

Det handlar alltså om kontroll och ekonomi parat med ett stort misstroende mot personalen. Jag som jobbar i verksamheten protesterar starkt mot att det skulle handla om kvalitet eftersom det enda som gäller i dag är minuter och ekonomi. Brukarnas bästa kommer mycket långt ned på listan. Det var till exempel länge sedan jag hörde någon chef prata om hur man ska begränsa det antal personal en brukare måste möta för att få den vård brukaren är förtjänt av.

Det är skrämmande hur förvaltningen ser på sin personal vilket tydliggörs av följande ord: "Om man skulle ha en alltför personalstyrd planering finns det risk att verksamheten får ett alltför stort fokus på personalens behov i stället för brukarnas behov, vilket då skulle få negativa sociala konsekvenser för brukarna."

Tillit - nej tack!

Men sen kommer en passus som jag skulle vilja få förklarad. Förvaltningen skriver: "Om man inte skulle styra resurserna dit de behövs så innebär det mycket stora kostnader för kommunen. Det krävs en rimlig effektivitet inom hemvården om kommunen ska kunna uppfylla sina åtaganden med de resurser som finns."

Skulle ett tillitsbaserat arbetssätt innebära att resurserna styrs åt något annat håll än där de behövs?

Det går alltid att diskutera vad rimlig effektivitet är men jag misstänker att rimlig effektivitet är en förskönande omskrivning för det fåtal minuter som brukarna tilldelas. Sen kan man alltid undra hur rimlig effektivitet går ihop med den kvalitet som förvaltningen tidigare talat om?

Men förvaltningen dristar sig slutligen till att än en gång tala klarspråk: "... det finns stora ekonomiska risker att ändra systemet och minska kontrollen över den ekonomiska styrningen..."

Kontroll, ekonomi, minuter - ja.

Kvalitet, brukarnas bästa, tillit - nej.

Det är så det ser ut inom hemvården i Karlskoga

Helena Frisk, undersköterska natten Norr 2

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.