• idag
  7 aug
  22°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  8 aug
  26°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  9 aug
  25°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  10 aug
  22°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  11 aug
  22°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm

Procenten har betydelse

Insändare
PUBLICERAD:
Diskussionen om politikernas arvoden går vidare.
Foto: Mia Jacobs
På kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 juni röstade en knapp majoritet för att föreslå kommunstyrelsen att anta reviderat arvodesreglemente.

Vänsterpartiets två ledamöter yrkade på återremiss och, när detta avslogs, på avslag. Därefter reserverade vi oss mot beslutet.

Förslaget innebar att politikerarvodena från och med 1 januari 2021 med olika procentsatser för olika uppdrag skulle kopplas till till det s.k. inkomstbeloppet (Ibb) och fortsättningsvis följa detta.

Det innebär att kommunalrådens arvoden, som varierar mellan 80 (2 st) till 65 % (2 st) av heltid, genom denna koppling skulle höjas mycket kraftigt under pågående mandatperiod.

Undertecknad ställde en konkret fråga på mötet om förslaget innebar att 100 % kommunalrådstid i och med förslaget var liktydigt med 100 % av Ibb och svaret från föredragande tjänsteperson var att så var fallet. Jag konstaterade då att förslaget skulle innebära kraftiga arvodeshöjningar och förde fram att man vid en önskad koppling till Ibb kunde utgå från en lägre procentsats.

Den 18 juni uttalade sig kommunstyrelsens ordförande Carina Sätterman (s) i frågan i en artikel med rubriken ”Vill höja arvoden rejält” i lokalpressen. Hon hävdade då felaktigt att arvodena med nuvarande regler följer kommundirektörens lön. Sanningen är att gällande arvodesreglemente innebär att kommunalrådens arvoden uppräknas den 1 januari varje år med den genomsnittliga löneökningen föregående år hos de anställda i kommunen. Det senare var t.o.m färgmarkerat i förslaget till nytt arvodesreglemente.

När det gäller det nya arvodesreglementets konsekvens för sitt eget arvode säger Sätterman den 18 juni: ”-Det handlar om att höja allas arvoden och det blir inte så mycket för just mig...Lite mer mot dagens arvode, jag tror det gör cirka 8000 till 10000 kr mer.”

Därefter utbröt en diskussion på sociala medier och på insändarsidorna, där förslaget kritiserades. Då valde olika företrädare för de styrande att försöka slå i allmänheten att förslaget inte fastställer några arvodeshöjningar, att det går att räkna på en lägre procentsats av Ibb osv. och på Facebook kallade man artikeln från 18 juni för ”tidningsanka”.

Kritiken benämndes också ”vänsterpopulism” i en artikel den 4 juli, då kommunledningen beslutat sig för att dra tillbaka förslaget. I denna artikel hävdades dessutom att inkomstbasbeloppet fanns med ”i rent upplysningssyfte, man har aldrig diskuterat att rakt av höja allas löner i linje med indexet” och liknande argument framfördes i sociala medier. Det påstods till och med att förslaget kunde leda till sänkta arvoden?! Man låtsades alltså inte om vad man faktiskt fattat beslut om!

Den 21 juli bestämde sig Sätterman för att göra en pudel i en insändare med rubriken ”Glöm procenten!”, men misslyckas totalt! Hon tar nämligen tillbaka det som faktiskt var korrekt i hennes uttalande den 18 juni, nämligen att förslaget till nytt arvodesreglemente skulle innebära kraftiga arvodeshöjningar för henne och övriga kommunalråd. Sätterman:”Frågan om procentsatser har över huvud taget inte varit uppe för diskussion. Vilken procentsats av IBB som ska gälla för olika uppdrag har alltså INTE fastställts.” Jag tar mig för pannan! Det är ju precis den kopplingen i procentsatser mellan arvoden och Ibb som görs, vilket framgår av arvodesreglementet och dess bilaga. Kommunalrådens sysselsättningsgrader är ju redan fastställda (se ovan)och i bilagan framgår tydligt vad övriga uppdrag med fast arvode ger som procentsats av Ibb, t.ex. att kommunfullmäktiges ordförande ska ha 4% av Ibb. Hon framhärdade dessutom med den felaktiga uppgiften att: ”Arvodena utgår idag från bl.a kommundirektörens lön”.

Insändaren som kommenteras:

Alla kan göra fel, men då ska dessa erkännas istället för att som nu försöka dribbla bort frågan genom billiga efterhandskonstruktioner.

Procenten har betydelse, Sätterman! Jag har utgått från att de ansvariga politikerna i den nuvarande kommunledningen har förmågan att läsa underlag och behärskar procenträkning inför sitt beslutsfattande, men är nu tveksam.

Men det är bra att förslaget dragits tillbaka och förhoppningsvis kan diskuteras på ett mer seriöst sätt före beslut och att förslaget kommer att gälla först fr.o.m nästa mandatperiod för att undvika frågan om jäv.

Peter Pedersen (v)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.