• idag
  20 okt
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   3.5 mm
 • onsdag
  21 okt
  10°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  22 okt
  10°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  23 okt
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  24 okt
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm

INSÄNDARE: Attityden skrämmer

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Ungdomars inställning till cannabis oroar insändarskribenterna.
Foto: Luca Bruno
Region Örebro Län har sju gånger genomfört elevundersökningen Liv & hälsa ung mellan åren 2005 och 2020. De upprepade undersökningarna ger möjlighet att se trender. Resultatet från 2020 års undersökning har just publicerats.

Totalt har nära 57 000 av Örebro läns elever i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet svarat på frågor om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Detta har bland annat gett oss värdefull kunskap om ungdomars alkohol- och tobaksvanor samt hur attityder till droger har förändrats över tid.

Det finns saker att glädjas över, som att alkoholkonsumtionen hos unga gått ner och att antalet dagligrökare minskar. Men det finns annat som minst sagt oroar och det är attityderna till narkotikaanvändning i allmänhet och till cannabis i synnerhet.

År 2005 instämde 71 procent av killarna och 81 procent av tjejerna i nian i påståendet att ”det är bra att användandet av narkotika är olagligt”. År 2020 instämde endast 57 procent av killarna och 69 procent av tjejerna i det påståendet. Även bland gymnasieungdomarna har andelen som instämmer i påståendet minskat betydligt under perioden 2005–2020, från 74 till 56 procent bland killarna och från 84 till 70 procent bland tjejerna. Ytterligare en attitydfråga visar på samma oroväckande tendens då andelen som helt tar avstånd från påståendet ”det är OK att använda cannabis” sjunkit med omkring 20 procentenheter mellan undersökningsåren 2005 och 2020. I gymnasiet är det idag endast 44 procent av killarna och 59 procent av tjejerna som helt tar avstånd till det påståendet

Centralförbundet för Narkotika och alkoholupplysning (CAN) genomför en återkommande nationell undersökning Skolelevers drogvanor som riktar sig till årskurs nio samt år två i gymnasiet. I senaste undersökningen för år 2019 framkom det att 25 procent av niondeklassarna under senaste året fått erbjudande om att prova eller köpa narkotika. Siffran för gymnasiet år två var 35 procent. De som uppgett att de någon gång använt narkotika är 9 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna i årskurs nio. För gymnasiet år två var det 19 procent av pojkarna och 13 procent av flickorna.

En våg av legalisering av cannabis går över världen så det är inte konstigt att ungdomar påverkas. I svenska diskussionsforum på nätet finns starka förespråkare för legalisering. Tillgängligheten är stor och narkotikan är spridd i alla kommuner i länet. För den som vill går det lätt att få tag på cannabis. För att ändra attityder krävs att många bemöter med kunskap. Kunskap om de bestående skadeverkningar på hjärnan som cannabis medför och som är större desto yngre man är. Kunskap om hur narkotika är en motor för gängbrottslighet.

Samhällsråd T som arbetar med drog- och brottsförebyggande frågor i länet har antagit en regional strategi mot ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). I den slår vi fast en tydlig, gemensam målsättning att antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska succesivt minska. ”Det är särskilt viktigt att arbeta med ungdomars attityder till ANDT. Föräldrar och professioner som möter barn och unga ska stödjas i narkotikafrågan och ges verktyg.”

En sakta förändrad attityd hos unga i riktning mot större tolerans av narkotika är skrämmande. Så nu ber vi om hjälp. Alla goda krafter - föräldrar, skola, socialtjänst, fritidsverksamheter, kloka vuxna – ja vi behöver alla våga ta upp ämnet och bilda motkrafter i samtalen med unga.

För Samhällsråd T

Maria Larsson, landshövding, ordförande i Samhällsråd T

Rickard Simonsson, Region Örebro län

Elisabeth Anestad, Polisen Örebro län

Henrik Andershed, Örebro universitet

Daniel Jansson-Hammargren, Kumla kommun

Mats Brantsberg, Örebro kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.