• idag
  20 okt
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   3.5 mm
 • onsdag
  21 okt
  10°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  22 okt
  10°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  23 okt
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  24 okt
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Förändrad gymnasieskola

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Gymnasienämndens ordförande skriver om framtidens skola.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Karlskoga-Degerfors driver sedan 2011 Möckelngymnasiet tillsammans. Nu lägger vi fram ett förslag som innebär en långsiktig organisation för att skapa en attraktiv gymnasieskola med utbildningar som passar våra elever i Karlskoga-Degerforsregionen, såväl som en hållbar finansiering för de bägge kommunerna.

Fokus måste få ligga på att ge alla som arbetar, anställda och elever, i vår gymnasieskola möjlighet att fokusera på kärnuppdraget som är lärande.

Gymnasieskolan i Karlskoga- Degerfors har länge dragits med underskott och det blev som tydligast 2019 då nämnden fattade beslut om stora personalförändringar. Jag har sagt att vi inte kan göra det en gång till. Nu måste vi se över strukturen på ett mera grundligt sätt för att ge goda och långsiktiga förutsättningar till att bedriva gymnasieutbildning. I dagsläget redovisar gymnasienämnden ett underskott för 2020 på närmare nio miljoner kronor och skulle vi inte vidta några åtgärder kommer det ackumulerade underskottet närma sig 30 miljoner 2022.

Ett förslag rör elevresor för elever på gymnasiet. I dag får alla ett länskort som berättigar till resor mellan 04:30-19 måndag till fredag. För det betalar vi ca 5500 kr per elev, vilket är en kostnad på nära nio miljoner kronor för nämnden. Här aviserar regionen en höjning med nära 2000kr per kort. En kommun har endast skyldighet att betala för resor om de överstiger sex kilometer. Med en avståndsgräns minskas kostnaden utifrån dagens avgift med närmare fyra miljoner kronor per år. Det är viktigt att poängtera att detta förslag inte innebär förändringar för elever som är inskrivna på gymnasiesärskolan eller av andra beslut har rätt till skolskjuts eller elevresor.

Idag bedrivs undervisningen på två enheter och vi föreslår att all undervisning förläggs Karlskoga med start hösten 2021. De elever som går i Degerfors går klart där men inget nytt intag sker. Möckelngymnasiet har cirka 1100 elever och 14 program. Enheten i Degerfors är avsevärt mindre och vi har under lång tid haft svårt att fylla platserna. Samtidigt har vi många elever som väljer att läsa samma utbildning på andra skolor, främst i Örebro. Då uppstår dubbla kostnader dels har vi alla fasta kostnader för utbildningen i egen regi, samtidigt som vi betalar elevpeng till andra kommuner och friskolor för att eleverna väljer att gå där. Genom att förlägga utbildningen till en enhet ökar vi elevernas förutsättningar när det gäller valbara kurser, ökar andelen behöriga lärare, vilket leder till bättre kvalitet i utbildningen och stärker skolans attraktivitet.

Vi ser även över antalet program och går fram med förslaget att inte erbjuda restaurang- och livsmedelsprogrammet. Vi har under de senaste två åren inte haft elevunderlag att starta utbildningen. Den erbjuds från hösten-20 som vuxenutbildning med stor framgång. På ett antal program kommer vi att minska på inriktningar. Det gäller främst på yrkesförberedande program som har mindre klasser och där ytterligare delningar leder till ökade fasta kostnader för lärare och utrustning. I förslaget ingår även en översyn och ökat samutnyttjade av lokaler för yrkesutbildning på gymnasiet och vuxenutbildningen.

Gymnasieskolan i Sverige genomgår stora strukturella förändringar. Två större nationella utredningar har presenterats som kommer att påverka Möckelngymnasiet. Stjernkvistutredningen går ut på att öka regionalisering av gymnasieskolan och den statliga styrningen. Skolverket får i uppgift att besluta om regionala ramar för utbudet. Ramarna ska beslutas utifrån en bedömning av elevernas efterfrågan och behov och arbetsmarknadens behov, regionalt och nationellt. Då behöver gymnasieskolan i Karlskoga-Degerfors vara stor nog att möta dessa bedömningar och ha rätt sammansättning av utbildningar. Den andra handlar om NIU, Nationell IdrottsUtbildning. I dag bedriver Möckelngymnasiet NIU med BIK och DIF. Skolverket föreslås svara för att pröva ansökningar om att få anordna NIU och att antalet godkända utbildningar ska minska med upp till 50 %. För att få ett godkännande ska det finnas ett nationellt intresse av utbildningen för att tillgodose elitidrottens krav och behovet av att kombinera gymnasial utbildning med elitidrott. Ska vi klara de ökade kraven på kvalitet när det gäller både en regionaliserad gymnasieskola och idrottsutbildningen är det min uppfattning att vi även av de anledningarna bör förlägga utbildningen till enheten i Karlskoga och se över vår utbildningskatalog.

När vi väljer att gå fram med detta förslag till gymnasienämnden så gör vi det för att skapa en långsiktig pedagogisk och ekonomisk lösning för gymnasieskolan i Karlskoga-Degerfors. En gymnasieskola som ska präglas av hög kvalitet på de utbildningar vi bedriver. För som det står i portalparagrafen för gymnasiet i skollagen: Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Jonas Bergman Wallin (M)

Ordförande gymnasienämnden Karlskoga-Degerfors

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.