• idag
  23 okt
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  24 okt
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  25 okt
  12°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  26 okt
  12°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  27 okt
  10°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Oro för cyberattack

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribenter är oroliga för cyberattacker.
Foto: Gustav Sjöholm/TT
Nära 75 procent av företagarna i Karlskoga är oroade för brottslighet och 30 procent ser risken att drabbas av cyberattacker som särskilt hög.

Oron för kriminalitet i allmänhet och cyberattacker i synnerhet är tyvärr befogad. Säkerhetspolisen varnade i veckan för att cyberattacker utförda av statliga och statsunderstödda angripare blir allt aggressivare i sina försök att komma över svenska innovationer.

Läget är alarmerade och företag i Karlskoga med omnejd är givna måltavlor. Liknande varningar har även utfärdats av Försvarets Radioanstalt (FRA), den del av underrättelsetjänsten i Sverige som ansvarar för signalspaning. Antalet attacker mot svenska aktörer uppgår nu till över 100 000 på årsbasis och det får konsekvenser. Säkerhetspolisen uppskattar värdet att den information och kunskap, som olovligen inhämtas varje år, till miljardbelopp. På sikt hotar det här att rasera Sveriges konkurrenskraft, och jobben i Sverige.

Bakgrunden till den här situationen har sin grund i framför allt tre faktorer. Sverige har prioriterat en snabb digitalisering på bekostnad av säkerhet, vilket inneburit att det digitala skyddet är eftersatt. Det har funnits en utpräglad omdömeslöshet i hela det svenska samhället kring vilka aktörer som utsätts för cyberangrepp och de potentiella konsekvenserna av sådana angrepp. Kopplingen mellan en ökad grad av cyberattacker och främmande makter har inte synliggjorts.

En viktig aspekt av attackerna är att det är mindre företag, inte minst underleverantörer av industriella produkter som står som måltavlor. En särskild utmaning i sammanhanget är att cyberbrottsligheten är svår att upptäcka och intrången känsliga att diskutera, trots att nästan vartannat teknikföretag identifierat att de utsatts för digitala angrepp.

Försvarsindustrin har historiska anor i Karlskoga och kunskap om att information måste skyddas. Tack vare produktion och forskning inom säkerhetsområdet har stora värden för Sverige skapats här. Fortfarande är företag inom avancerad tillverkning en basplatta för kommunens ekonomi och generar viktig sysselsättning i hela Värmlands och Örebro län. Som stad uppvisar Karlskoga en påtagligt stor andel civilingenjörer vilket också återspeglas i innovationskraft i form av exempelvis patentsökningar med hemvist i staden.

Med viktiga tillgångar finns givetvis mycket att skydda. Och tyvärr så är skyddet inte tillräckligt idag. Vi föreslår tre åtgärder för att öka skyddet mot cyberattacker på företag i Karlskoga:

1. Medvetenheten inom företagen måste öka om att främmande makter kontinuerligt genomför digitala attacker riktade mot näringslivet.

2. Företagen måste utan vidare tidsfördröjning öka prioriteringen av grundläggande cybersäkerhets- och informationssäkerhetsarbete.

3. Samverkan mellan företag, högskola, kommuner och regionen behöver intensifieras för att stävja attackerna.

För att synliggöra och exemplifiera hotbilden och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder håller Teknikföretagen och Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) flera webbinarier i ämnet. Nästa gång, den 19 oktober, riktar vi oss till företagen i Karlskoga. Denna gång i samarbete med Västra Bergslagens Industriförening. Målet är att öka medvetenheten om bland annat cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag. Säkerhetspolisen (SÄPO) är med och kommer att redogöra för hotbilden. Arbetet för ökad cybersäkerhet börjar nu.

Patrik Sandgren, Ansvarig för digitalisering på Teknikföretagen

Annika Avén, Ansvarig för cyberförsvar på Säkerhets- och försvarsföretagen

Niclas Undén, Ordförande – Västra Bergslagens Industriförening

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.